Objednávanie pacientov

Ambulancia klinickej logopédie aktuálne neprijíma nových pacientov z dôvodu naplnenej kapacity.
Aktuálne je pozastavené aj objednávanie pacientov do poradovníka.

PACIENTOV NEOBJEDNÁVAME ANI E-MAILOM, ANI TELEFONICKY.

Poučenie :

Termín objednania je záväzný ! Ak sa na termín nemôžete dostaviť, je potrebné ho min. 1 deň vopred telefonicky zrušiť.
V prípade, ak neprídete 2x po sebe na dohodnutý termín alebo dôjde k prerušeniu klinicko-logopedickej intervencie zo strany pacienta / zákonného zástupcu na viac ako 3 mesiace bez upovedomenia klinického logopéda, vyhradzujeme si právo ukončiť s Vami poskytovanie klinicko-logopedickej starostlivosti.
Ak sa pacient / zákonný zástupca rozhodne klinického logopéda zmeniť, možnosť návratu do pôvodnej ambulancie zaniká.

Ambulancie sú pripojené na objednávkový systém www.objednatvysetrenie.sk 

Ambulancia má zmluvy s poisťovňami

Built with Mobirise bootstrap web themes